Ontdek alle voordelen

Welkomstvoucher
Welkomstvoucher
t.w.v. 10 euro (exclusief in onze boetiek)
VIP Sale
VIP Sale
Verjaardagsvoucher
Verjaardagsvoucher
t.w.v. 10 euro (exclusief in onze boetieks)
Loyalty voucher
Loyalty voucher
t.w.v. 15 euro per 300 gespaarde punten (enkel geldig in onze boetieks)

Hoe werkt het?

Shop & Join
Shop & Join
Lid worden van My Lincherie is eenvoudig! Maak een account aan in de boetiek of online. Je ontvangt in de boetiek meteen een welkomstvoucher t.w.v. 10 euro.
Verdien punten*
Verdien punten*
Je spaart 1 punt voor elke euro die je spendeert aan items waar geen korting of uitverkoop op geldt. Dit kan zowel in de boetiek als online.
Exclusieve voordelen
Exclusieve voordelen
Per 300 gespaarde punten, ontvang je een voucher van 15 euro. Daarnaast verwennen we je ook met een geschenk voor je verjaardag, krijg je toegang tot de VIP Sale en nog veel meer!

Veelgestelde vragen

Iedere geregistreerde Lincherie klant neemt automatisch deel aan het My Lincherie spaarprogramma. Registratie als Lincherie klant gebeurt hetzij in een Lincherie boetiek, hetzij door online een account aan te maken via lincherie.nl. Op aankopen die gemaakt werden voorafgaand aan de registratie als klant, verdien je geen punten. Er is geen aankoop vereist voor de registratie als Lincherie klant.

Je kan op alle aankopen aan volle prijs bij Lincherie punten sparen. Je spaart 1 punt voor elke euro die je spendeert aan items aan volle prijs. Er worden geen punten verdiend voor aankopen waar korting of uitverkoop op geldt. Dit geldt zowel op aankopen in onze Lincherie boetieks, als op online aankopen via lincherie.nl. De lijst van Lincherie boetieks kan je raadplegen via de pagina 'Boetieks' op lincherie.nl.

Als aankopen geretourneerd worden, zullen de hieraan gelinkte punten opnieuw afgetrokken worden van het totaal aantal gespaarde punten. De punten zijn gekoppeld aan het e-mailadres waarmee je als Lincherie klant geregistreerd bent. Punten zijn niet overdraagbaar naar een andere persoon. Punten hebben geen geldwaarde en kunnen niet uitbetaald worden. Wanneer je minstens 300 punten hebt gespaard, zal je een voucher ontvangen. Gespaarde punten waarvoor geen voucher werd uitgegeven zijn geldig gedurende een periode van 5 jaar na de relevante aankoop en zullen automatisch vervallen op hun 5e verjaardag.

Van zodra je 300 punten hebt gespaard, zal je een voucher ter waarde van €15 ontvangen in de boetiek of via e-mail indien je eerder toestemming hebt gegeven om via mail gecontacteerd te worden. Je zal ook een welkomstvoucher ontvangen t.w.v. €10 bij het registreren als Lincherie klant in een Lincherie boetiek. Daarnaast ontvang je ook een verjaardagsvoucher t.w.v. €10 via post of e-mail indien je toestemming hebt gegeven om op deze manier gecontacteerd te worden bij het registreren als Lincherie klant in een Lincherie boetiek.

Indien je tijdens één aankoopmoment 600 punten spaart, zal je een voucher ter waarde van €30 ontvangen. Indien je tijdens één aankoopmoment 900 punten spaart, zal je een voucher ter waarde van €45 ontvangen. Lincherie klanten die online een account hebben aangemaakt via lincherie.nl en enkel online aankopen via lincherie.nl gemaakt hebben, zullen deze vouchers niet automatisch ontvangen. Om de voucher te ontvangen kan je terecht in een Lincherie boetiek. Voor meer informatie kan je contact opnemen met lincherie@vandevelde.eu.

Vouchers zijn enkel inruilbaar op aankopen in Lincherie boetieks gedurende de geldigheidsduur van de voucher. De vouchers hebben geen geldwaarde en kunnen niet gebruikt worden op lincherie.nl. De loyalty voucher kan gebruikt worden vanaf de aankoop volgend op de aankoop tijdens dewelke de 300, 600 of 900 punten werden gespaard. Deze voucher is gedurende 150 dagen geldig vanaf de uitgifte. Indien je de voucher binnen deze termijn niet inwisselt, zullen de voucher en de hieraan gelinkte punten vervallen. De vervaldatum van de voucher staat steeds op de voucher aangegeven.

De voucher is gekoppeld aan het e-mailadres dat door jou opgegeven werd bij registratie als Lincherie klant en is niet overdraagbaar naar een andere persoon. De voucher is niet combineerbaar met andere kortingen, kan je maar één keer gebruiken en kan niet ingeruild worden voor contanten. Een voucher kan niet gebruikt worden voor de aankoop van een giftcard.

Ga naar je dichtstbijzijnde Lincherie boetiek of stuur een mailtje naar lincherie@vandevelde.eu.

De gespaarde punten en voucher zijn gekoppeld aan het e-mailadres dat door jou opgegeven werd bij registratie als Lincherie klant en is niet overdraagbaar naar een andere persoon. Indien je bij registratie in een Lincherie boetiek en op lincherie.nl een verschillend e-mail adres opgegeven heb, zal je daarom op twee klantenprofielen sparen. Gebruik daarom bij je registratie in de boetiek als online hetzelfde e-mail adres.

Zolang je als Lincherie klant geregistreerd bent, zal je automatisch punten blijven sparen. Om jouw registratie als Lincherie klant te laten verwijderen, kan je contact opnemen met privacy@vandevelde.eu of navraag doen in een Lincherie boetiek. Als je nog vragen hebt, neem dan contact met ons op lincherie@vandevelde.eu.

Lincherie [Van de Velde NV handelend onder de merknaam Lincherie] behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van dit spaarprogramma te wijzigen, inclusief, maar niet beperkt tot, de duur van het My Lincherie spaarprogramma of de geldigheidsduur van de vouchers, de manier waarop Lincherie klanten punten kunnen verzamelen, het aantal aankopen nodig om punten te verzamelen, het aantal punten nodig om een voucher te ontvangen in het kader van het spaarprogramma, en elk van de opties die de Lincherie klant heeft met betrekking tot zijn/haar account, op elk moment, mits voorafgaande kennisgeving van 30 dagen via e-mail, zelfs indien deze wijzigingen de mogelijkheid van een Lincherie klant tot het verzamelen of gebruiken van zijn/haar punten kan beïnvloeden.

Lincherie behoudt zich het recht voor om dit programma te allen tijde stop te zetten, naar eigen goeddunken, mits voorafgaande kennisgeving van 30 dagen via e-mail, zelfs indien deze stopzetting de mogelijkheid van een Lincherie klant tot het verzamelen van zijn/haar punten kan beïnvloeden. In geval van stopzetting, zullen alle gespaarde punten gelinkt aan de account van de klant waarvoor geen voucher is uitgegeven geen waarde meer hebben en zonder compensatie vervallen. Uitgegeven vouchers zullen geldig blijven tot hun vervaldatum.

De blijvende deelname van een Lincherie klant aan het spaarprogramma bevestigt de aanvaarding van alle wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden door deze klant. Lincherie klanten zijn verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van alle veranderingen die Lincherie kan maken aan deze Gebruiksvoorwaarden. De meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden zal ter beschikking worden gesteld op www.lincherie.nl/My_Lincherie.html en zal alle vorige versies van deze Gebruiksvoorwaarden vervangen.

Van de Velde verwerkt de gegevens die je aan ons bezorgt in hun systemen met respect voor jouw privacy. De gegevens van je klantenprofiel worden bewaard gedurende een periode van maximum 5 jaar na je laatste login of transactie bij Van de Velde. Voor verdere informatie verwijzen we graag naar onze Privacy Policy, vrij te raadplegen op lincherie.nl of in de winkel. Voor verdere vragen of opmerkingen met betrekking tot deze informatie kan je ons contacteren op volgend adres: Van de Velde nv, Lageweg 4, 9260 Schellebelle, België; of via email: privacy@vandevelde.eu.

Lincherie maakt deel uit van de Van de Velde groep en wordt samen met Van de Velde NV, Lageweg 4, 9260 Schellebelle "Van de Velde" genaamd. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken: Deze Gebruiksvoorwaarden en dit spaarprogramma worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil dat hieruit ontstaat, of dat door het gebruik van het spaarprogramma en de Gebruiksvoorwaarden ontstaat, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Dendermonde, België. De Europese Commissie heeft een online platform opgericht voor “onderling overleg en geschillenbeslechting”, dat u kan raadplegen via de link http://ec.europa.eu/odr/. Wij zijn bereid om aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechting deel te nemen. De bevoegde instantie is de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (http://degeschillencommissie.nl).