Returns & Refunds from abroad

Instructies voor terugzending vanuit België

Je kunt je bestelling vanuit België kosteloos terugzenden via UPS. Gelieve daarvoor volgende instructies in acht te nemen.

1. Gelieve het retourformulier volledig in te vullen en het in je retourzending te stoppen. Plak vervolgens het voorgedrukte UPS-retourlabel op het pakket. Dit retourlabel werd je toegestuurd samen met je bestelling. Als je het label verloren bent, gelieve onze Klantendienst te contacteren op lincherie@vandevelde.eu

2. Bedankt om voor zover mogelijk ons de goederen in de originele verpakking met alle toebehoren en bestanddelen die zich in de verpakking bevonden terug te zenden. Indien het niet mogelijk is de goederen in de originele verpakking terug te sturen, dien je de goederen in een gepaste verpakking, die beschadiging tijdens het transport vermijdt, terug te sturen.

3. Je brengt je pakket naar een UPS Access Point. Het dichtstbijzijnde UPS Access Point vind je op www.ups.com/dropoff of je stuurt een e-mail naar lincherie@vandevelde.eu.

Kies je ervoor om jouw retourzending te versturen met UPS volgens de hierboven vermelde instructies, dragen wij de rechtstreekse kosten en het risico voor het terugzenden van de Producten en hoef je verder niets te doen. 

Gelieve ermee rekening te houden dat bovenvermelde wijze van terugzending niet bindend is. 

Verkies je om je retourzending niet via UPS te retourneren, dan ga je als volgt te werk: 
(1) De herroepingsrecht-verklaring dient te worden gericht aan:

Van de Velde nv
Lageweg 4
9260 Schellebelle
België

e-mail: lincherie@vandevelde.eu

(2) stuur je retourzending naar, samen met het volledig ingevuld retourformulier:  

Van de Velde nv
Departement E-commerce Lincherie
Lageweg 4
9260 Schellebelle
België

Modelformulier voor herroeping 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 
— Aan N.V. VAN DE VELDE, Departement E-commerce Lincherie, Lageweg 4, 9260 Schellebelle, België, tel: 0252 74 41 27, e-mail:lincherie@vandevelde.eu
— Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep
— Goederen 
— Besteld op
— Bestelnummer 
— Naam en voornaam 
— Adres 
— Datum 

Indien u deze wijze van terugzending gebruikt, is de terugzending op uw eigen kosten.


Instructions for return from the UK

You may cancel your order free of charge by returning the item(s) to us following the below instructions:

1. Return your order via UPS by taking your parcel to a UPS Access Point. To find your nearest UPS Access Point visit www.ups.com/dropoff or contact us (lincherie@vandevelde.eu). 

2. Please avoid damages to and soiling of the products.

3. If possible, please return the products and their accessories in their original packaging. When you don’t have the original packaging anymore, please make sure that the packaging is appropriate to avoid damages during transport.

4. Please fill in the return slip that accompanied your goods. In case you lost your return slip, please download it here or contact Customer Services.

5. Put the pre-paid Returns Label on the return parcel. We have sent this Returns Label together with your goods. If you have lost this Returns Label, please contact us on lincherie@vandevelde.eu to receive a new copy.  

Please note that the aforementioned cancellation procedure, which is free of charge, is not obliged. You can also use the Model withdraw form and send this together with the goods to:

Van de Velde nv
Department E-commerce Lincherie
Lageweg 4
9260 Schellebelle
Belgium
e-mail: lincherie@vandevelde.eu

Model withdraw form
Complete and return this form only if you wish to withdraw from this agreement

To Van de Velde nv
Departement E-commerce Lincherie
Lageweg 4, 9260 Schellebelle, Belgium,
e-mail:lincherie@vandevelde.eu 

I/We ( 1) hereby give notice that I/We ( 1) withdraw from my/our ( 1) contract of sale of the following goods ( 1)/for the provision of the following service ( 1), — Ordered on ( 1)/received on ( 1), — Name of consumer(s), — Address of consumer(s), — Signature of consumer(s) (only if this form is notified on paper), — Date (1) = delete as appropriate

In this case the return is at your expense.

Hinweise zur Rücksendung aus Deutschland 

1. Bitte füllen Sie den Rückschein ein, der Ihren Waren beilag. Sollten Sie Ihren Rückschein verloren haben, können Sie ihn hier herunterladen.

2. Bitte senden Sie die Ware bitte möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden, um Schadensersatzansprüche wegen Beschädigungen infolge mangelhafter Verpackung zu vermeiden.

3. Kleben Sie das DHL ShopReturn Etikett auf das Retourpaket. Wir haben Ihnen das ShopReturn Etikett zusammen mit Ihren Waren gesendet. Wenn Sie diese ShopReturn Etikett verwenden, müssen Sie Ihre Anschrift nicht noch einmal auf das Retourpaket schreiben. Insofern Sie das ShopReturn Etikett verloren haben, können Sie telefonisch (0211) 542 172 75 oder per E-Mail lincherie@vandevelde.eu eine Kopie anfragen.

4. Bringen Sie das Paket zu DHL zurück: Bringen Sie das Paket zu einem DHL Paketshop in Ihrer Nähe zurück: Sie finden einen DHL Paketshop in Ihrer Nähe, indem Sie die Website 

http://standorte.deutschepost.de/Standortsuche?standorttyp=filialen_verkaufspunkte

aufrufen oder uns anrufen (0211) 542 172 75 oder eine E-Mail lincherie@vandevelde.eu senden.

Bitte beachten Sie, dass diese dargestellten Hinweise keine zwingenden Voraussetzungen für die Ausübung des Rückgaberechts darstellen. In diesem Fall erfolgt die Rücksendung auf unsere Kosten und Gefahr.

Sie können auch das Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Muster WIDERRUFSFORMULAR
Bitte dieses Formular ausfüllen und an die unten angegebene Anschrift senden. Nur, wenn Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen wollen.

An S.A. VAN DE VELDE Abteilung E-commerce Lincherie Lageweg 4 9260 Schellebelle Belgien Tel.: +49 (0)211 542 817 03 Fax: 0800 5000 519 E-Mail: lincherie@vandevelde.eu 
Hiermit teile ich Ihnen meinen Rücktritt vom Vertrag über den Verkauf folgender Artikel mit:
Artikel: ……………………………………..
Bestellt am: …………………………………….
Bestellnummer: ……………………………..
Name, Vorname(n): ……………………………..
Adresse: ……………………………..
Postleitzahl/Stadt: ……………………………..
Land: ……………………………..
E-Mail-Adresse: ……………………………..
Datum: ……………………………..
Unterschrift der Kundin: ……………………………..
(nur bei Mitteilung des vorliegenden Formulars in Papierformat) 

In diesem Fall erfolgt die Rücksendung auf Ihre Kosten. 

Instrucciones para la devolución desde España

Podría cancelar su pedido sin coste alguno devolviéndonos los productos siguiendo las instrucciones abajo mencionadas (aunque no son obligatorias para ejercer el derecho de desistimiento):

1. Rellene el formulario de devolución e introdúzcalo en el paquete con el (los) producto(s) que quiere devolver. Coloque la etiqueta de devolución prepagada de UPS (con código de barras) en la parte exterior del paquete. Incluimos una etiqueta de devolución con cada entrega de productos. Si utiliza la etiqueta de devolución, no es necesario escribir una dirección en el paquete. Si ha perdido la etiqueta de devolución, póngase en contacto con nosotros llamando al +34 933937079 o escribiendo a lincherie@vandevelde.eu para solicitar una copia.

2. Si es posible, por favor devuelva los productos y los accesorios correspondientes en su embalaje original. Si no tiene el embalaje original, asegúrese de empaquetar los productos de manera que no sufran daños durante el transporte.

3. Puede depositar su paquete con la etiqueta de UPS en un punto de acceso de UPS. Si desea localizar un punto de acceso de UPS u otro centro UPS cerca de usted, seleccione este vínculo: https://www.ups.com/dropoff

4. El punto Kiala emitirá un recibo de aceptación, pero dicho recibo no contiene el número de seguimiento. Número de seguimiento: figura en su etiqueta de devolución de UPS (y en la copia) y empieza por 1Z... IMPORTANTE: por favor guarde bien la segunda etiqueta de UPS (= la copia sin código de barras). De no hacerlo, no podremos controlar el estado del paquete en el que devuelva los productos.

Nótese por favor que el proceso de anulación, mencionado arriba, siendo gratuito, no es obligatorio.

Usted también puede rellenar el formulario estándar de cancelación y mandarlo, junto con sus artículos, a :

Van de Velde nv
E-commerce Department Lincherie
Lageweg 4
9260 Schellebelle
Belgium
Dirección electrónica: lincherie@vandevelde.eu

FORMULARIO DE DESISTIMIENTO
(Solo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)
A la atención de S.A. VAN DE VELDE Servicio E-commerce Lincherie
Lageweg 4 9260 Schellebelle Bélgica Tel: +34 (0) 93 393 70 79 Fax: 900 808 995 @ : lincherie@vandevelde.eu 
Por la presente le comunico que desisto de mi contrato de venta del siguiente bien:
Bienes: …………………………………
Pedido el/recibido el: ……………………………………..
Números de pedido: ……………………………..
Nombre: ……………………………………..
Calle: …………………………….……………………………..
CP / Ciudad: ………………….……………………
País: ……………………………………………………………..
Dirección de email: ………………………………….……………..
Fecha: ……………………………………..…………………..
Firma del consumidor ………………………………………………………………..
(Solo si el presente formulario se presenta en papel)

En este caso, la devolución se hace a sus proprias costas.
 

Instructions pour un retour depuis la France

Vous pouvez annuler votre commande sans frais à condition de nous retourner l'article conformément aux instructions ci-dessous :

1. Remplissez le formulaire de retour y placez-le à l'intérieur de la parcelle de l'article(s) que vous souhaitez retourner. Apposez l'étiquette retour UPS prépayée (qui contient un code à barres) sur le colis. Cette étiquette retour est jointe aux produits qui vous ont été livrés. Lorsque vous utilisez l'étiquette retour, il n'est pas nécessaire d'indiquer d'adresse sur le colis. Si vous avez perdu cette étiquette, veuillez nous contacter au numéro +33 183799479 ou à l'adresse  lincherie@vandevelde.eu afin que nous puissions vous faire parvenir un nouvel exemplaire.

2. Dans la mesure du possible, veuillez nous retourner les produits et leurs accessoires dans leur emballage d'origine. Si vous n'avez plus l'emballage d'origine, veuillez choisir un emballage approprié afin d'éviter tout dommage durant le transport.

3. Déposez votre colis muni de l'étiquette UPS dans le UPS Access Point désigné. Pour trouver un UPS Access Point ou un autre point UPS agréé répondant à vos besoins, sélectionnez le lien suivant : https://www.ups.com/dropoff

4. Le point Kiala vous remettra un reçu. Il ne s'agit pas du numéro de suivi. Numéro de suivi = numéro figurant sur votre étiquette retour UPS (et sur le double) commençant par 1Z… IMPORTANT : Veuillez bien garder la deuxième étiquette (= double sans code à barres). Nous ne pourrons effectuer le suivi du retour sans votre numéro de suivi.

Merci de noter que la procédure d’annulation susmentionnée, qui est  gratuite, n’est pas obligatoire. Vous pouvez également utiliser le formulaire de rétractation et adresser cela, ensemble avec les produits, à  :

Van de Velde nv
Department E-commerce Lincherie
Lageweg 4
9260 Schellebelle
Belgium
e-mail:  lincherie@vandevelde.eu 

FORMULAIRE DE RETRACTATION
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter
A S.A. VAN DE VELDE Service E-commerce Lincherie
Lageweg 4 9260 Schellebelle Belgique Tél: +33 (0) 183799479 Fax: 0810 811 562 @ : lincherie@vandevelde.eu
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien ci-dessous : Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s)
(uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)
Date :
(*) Rayez la mention inutile

Dans ce cas, le renvoi est à vos frais.